Literatuur

Non-fictie Letterenboot #2

 • Chris de Stoop

  In Dit is mijn hof schrijft Chris de Stoop over de Hedwigepolder, de beroemdste polder van de lage landen, die onder water zal worden gezet. Vijftig jaar woonde De Stoop in Doel, dat plaats moest ruimen voor haven en industrie, nu schrijft hij over het oude boerenland dat moet wijken voor nieuwe natuurgebieden.
  Jos Geysels interviewt en presenteert.

 • Gids voor de wereldliteratuur

  Jet Steinz schreef samen met haar vader Pieter Steinz het naslagwerk Steinz – Gids voor de wereldliteratuur. Het is een handboek voor de individuele lezer, een schat aan informatie en dwarsverbanden in het wereldwijde web van de fictie. Wat te lezen? Wie heeft wie beïnvloed? Waarom is dat boek zo bijzonder? Jet Steinz gidst u door de wereldliteratuur.

 • Boeken toe

  Joris Luyendijk, auteur van Dit kan niet waar zijn, liet zich als leek twee jaar lang onderdompelen in de financiële wereld. Rutger Bregman, auteur van Gratis geld voor iedereen, is onder andere een pleitbezorger voor de invoering van een basisinkomen. Luyendijk en Bregman gaan in gesprek over de werking van de financiële wereld, het failliet van de economie en de levensvatbaarheid van een basisinkomen voor iedereen. Yves Desmet leidt het gesprek in goede banen.

 • Pink poets

  In de jaren 70 organiseerden een aantal Antwerpse dichters, onder wie Paul Snoek, Henri-floris Jespers en Hugues C. Pernath, zich als pink poets. Het was geen literaire stroming, maar een attitude. Twee overlevende pink poets Patrick Conrad en François Beukelaers vertellen waar ze destijds voor stonden en bloemlezen pink poets-gedichten. 

 • Het kunstenkabinet


  Bernard Dewulf
  bundelde met Toewijdingen drie essayboeken met verzamelende beschouwingen over (het kijken naar) kunst. Eric Rinckhout bracht in Ontrafeld zijn gelijknamige rubriek voor De Morgen Magazine samen, waarin hij kunstenaars en hun kunst dichterbij brengt, over de eeuwen heen. Beide kunstbroeders spreken met Marc Ruyters over de staat van de kunst. Joost Zwagerman, die ook aan het programma had moeten deelnemen, krijgt een kleine hommage. Op 8 september, de dag van zijn dood, verscheen van hem De stilte van het licht over verstilling en bezinning door naar kunst te kijken als reactie op een hyperventilerende maatschappij.